Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Politikalarımızla sizlerin bilgilerini en iyi şekilde ve kanunlara uygun şekilde saklıyor ve kullanıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kaplan Kebap, Zümrütevler, Başöğretmen Cd No:8, 34852 Maltepe/İstanbul (“Firma” olarak anılacaktır), müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşlarına hizmet sunarken kişisel verilerin gizliliğine saygı göstermekte ve korumaktadır. Bu politika, Firma’nın kişisel verileri nasıl işlediğini açıklamakta ve veri sahiplerinin haklarını vurgulamaktadır.

1. Veri Sorumlusu

Firma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesini belirler ve yönetir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Firma, müşteri ilişkileri yönetimi, satış ve pazarlama, iletişim, iş süreçlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve diğer hukuki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işleyebilir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, sözlü, yazılı veya elektronik iletişim kanallarıyla veya Firma’nın internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer dijital platformları aracılığıyla toplanabilir. Kişisel veriler, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işbu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel veriler, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işbu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda, yetkili resmi kurumlar, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Güvenlik ve İşlem Süreçleri

Firma, kişisel verileri işlerken gerekli teknik ve idari önlemleri alarak verilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Veri işleme süreçleri, yasal düzenlemelere ve Firma içi politikalara uygun olarak yürütülür.

7. Politika Güncellemeleri

Bu politika, mevzuat değişiklikleri veya Firma’nın iç işleyişine uygun olarak güncellenebilir. Politika güncellemeleri hakkında bilgi almak için periyodik olarak sayfamızı ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

Bu politika 08.08.2023 tarihinde güncellenmiştir.